Der  Vorstand  der  SKU  zurück

 
Michael Putsch   1. Vorsitzender: Michael Putsch

e-Mail: 1.vs@sku.de

Mathias Prevaes   2. Vorsitzender: Mathias Prevaes

e-Mail: 2.vs@sku.de

Jens Christoffers   Kassenwart: Jens Christoffers

e-Mail: kassenwart@sku.de

  Sportwart: Michael Einemann

e-Mail: sportwart@sku.de

Lena Oesinghaus   Jugendwartin: Lena Oesinghaus

e-Mail: jugendwart@sku.de

Heiko Hansen   Schriftführer: Heiko Hansen

e-Mail: schriftfuehrung@sku.de

Markus Glasmacher   Fahrtenseglerwart:  Markus Glasmacher

e-Mail: fahrtenseglerwart@sku.de

Dagmar Kähler   Bootswartin: Dagmar Kähler

e-Mail: boote@sku.de

 

 
Home MBx vorne